schematische weergave hersenhelften en functies
verkeerde zithouding 1
verkeerde zithouding 2
verkeerde zithouding 3
leren zwemmen
leren fietsen
leren lezen
samenspelen en balans

Heeft uw kind moeite met ...

 1. evenwicht of leren zwemmen of fietsen ?

 2. het gooien en vangen van een bal ?

 3. het herkennen van links en rechts ?

 4. netjes eten of het gebruik van bestek ?


Of ...

 1. stoot uw kind vaak iets om ?

 2. struikelt uw kind vaak ?

Of zit uw kind vaak zo te werken:

 1. zittend op een been, of op twee benen, of met de voeten om de stoelpoten gekruld ?

 2. half liggend op een stoel en benen lang of schrijft uw kind met (vrijwel) gestrekte armen, helemaal bovenaan het werkblad, hoofd vaak op de tafel liggend?

 3. liggend met het hoofd op een arm, of met de neus op het werk, of staat uw kind liever ?

Alle houdingen en/of gedragingen van kinderen hebben direct verband met het wel of niet volwassen geworden zijn van de reflexen. Ieder kind wordt geboren met de zogenaamde overlevingsreflexen. In de loop van het eerste jaar moeten deze reflexen volwassen worden. Gebeurt dit niet of te weinig, dan kunnen er later allerlei problemen op motorisch, cognitief en sociaal-emotioneel gebied ontstaan. Op school en thuis vertaalt zich dat in allerlei soorten problemen. Een aantal zult u in het bovenstaande stuk al herkent hebben.


Wat is MRT ?

MRT staat voor Motorische Remedial Teaching. MRT richt zich op het stimuleren, ontwikkelen en laten samenwerken van de hersenen, om zodoende beter tot bewegen en leren te kunnen komen. Motorische Remedial Teaching zorgt ervoor dat er balans ontstaat tussen de beide hersenhelften. Door allerlei speelse oefeningen worden de hersenhelften gestimuleerd en geactiveerd. Ook de samenwerking tussen beide hersenhelften wordt hiermee geoptimaliseerd. Voor vrijwel alle activiteiten in het dagelijkse leven (op school, op het werk en thuis) moeten beide hersenhelften goed ontwikkeld zijn en kunnen samenwerken. MRT is op een veilige manier met de hersenontwikkeling bezig. Het kind ontwikkelt zich in het geheel; motorisch, cognitief en sociaal-emotioneel !


Motorische Remedial Teaching is een vorm van training waarbij niet gewerkt wordt aan symptoombestrijding, maar waar gezocht wordt naar de oorzaak van het probleem. Bij MRT gaat het om het optimaliseren van de mogelijkheden die elk kind in zich heeft.

MRT werkt vanuit de oorzaak !

Vrijwel altijd zijn de problemen terug te voeren naar het hebben van niet volwassen reflexen (reflexrestanten) of het hebben van een verkeerde voorkeur. In de meeste gevallen hebben kinderen dan een basale voorkeur voor links, terwijl ze rechts functioneren. Vanuit de oorzaak werk ik naar de oplossing toe. Ik werk in mijn MRT training altijd aan de reflexen, de grote motoriek, de kleine motoriek en de oogmotoriek. Door deze combinatie worden alle probleemgebieden aangepakt. Kinderen ervaren de training altijd als een soort “sport” waar ze op zitten. Alle oefeningen verpak ik op een leuke en speelse manier. Plezier in het bewegen hebben is één van mijn hoofddoelen.


Werkwijze

Ik begin altijd met een uitgebreid senso-motorisch onderzoek. Aansluitend bespreek ik de resultaten van het onderzoek met de ouders. Het onderzoek wordt afgerond met een schriftelijk verslag, waarin ik ook aandacht besteed aan tips en adviezen voor ouders en leerkrachten.


Wanneer een kind in aanmerking komt voor Motorische Remedial Teaching, dan kan meteen met MRT-training worden gestart.


Ik werk in groepjes, van ongeveer 6 kinderen, met allerlei leuke oefeningen, spelletjes en materialen. Plezier staat voorop! Voorbeelden van wat we oefenen zijn:


 1. lichaamsbesef

 2. ruimtelijke oriëntatie (afstanden inschatten, links/rechts, boven/onder)

 3. evenwicht

 4. spiergevoel

 5. oog-handcoördinatie

 6. grote motoriek

 7. fijne motoriek

 8. schrijfoefeningen

 9. logisch denken (allerlei puzzels)

 10. geheugen (denkspelletjes)

 11. reactiespelletjes

 12. concentratiespelletjes

 13. spraak / taaloefeningen


Wat is het resultaat ?

U zult zien dat met het verbeteren van de motoriek, niet alleen de schoolprestaties van uw kind zullen verbeteren, maar ook het zelfvertrouwen en gedrag. Het wel weten, maar niet kunnen wordt nu wel weten en ook kunnen ! Kunnen schrijven, concentreren, rennen, fietsen, zwemmen, tekenen, vangen, lezen, rekenen, rustig zitten, ...


Voordat ik uitleg wat Motorische Remedial Teaching is en doet, kunt u hieronder eerst een stukje lezen waarin u uw kind of misschien uzelf kunt herkennen. In mijn praktijk zie ik dat dit de meest voorkomende problemen zijn, waardoor kinderen vast lopen en bij mij in training komen.

Heeft uw kind leesproblemen ?

 1. heeft uw kind een te laag leestempo of leesniveau ?

 2. leest uw kind vaak de verkeerde regel ?

 3. of juist vaak opnieuw dezelfde regel ?

 4. leest uw kind lange woorden beter dan korte ?

 5. begrijpt uw kind niet wat hij of zij leest ?

Heeft uw kind fijn motorische problemen, zoals:

 1. een slecht leesbaar, niet ritmisch handschrift ?

 2. moeite met knippen, vouwen, tekenen of kleuren ?


Of ...

 1. heeft uw kind een te laag werktempo ?

 2. heeft uw kind moeite met concentratie ?

 3. heeft uw kind moeite met spelling en/of rekenen ?

 4. misschien heeft uw kind spraakproblemen ?

Heeft uw kind moeite met het begrijpen van en omgaan met andere kinderen?

 1. neemt uw kind taal heel letterlijk ?

 2. heeft uw kind moeite met het zich uiten ?

 3. heeft uw kind weinig vriendjes of vriendinnetjes ?

 4. is uw kind faalangstig, of huilt het veel ?

 5. is uw kind erg moe of hyperactief na schooltijd ?

 6. heeft uw kind last van driftbuien of boosheid ?

 7. is uw kind heel erg druk of overbeweeglijk ?

slecht leesbaar handschrift