De tarieven per 1 januari 2013 (wijzigingen en drukfouten voorbehouden, de algemene voorwaarden zijn van toepassing):


Intakegesprek / Informatiegesprek

In dit gesprek worden ouders / verzorgers op hoofdlijnen

geïnformeerd over Motorische Remedial Teaching en/of coaching met de MatriXmethode©. Het gesprek duurt ongeveer 15 minuten en kan vrijblijvend worden aangevraagd door ouders / verzorgers. Dit gesprek kan ook telefonisch plaatsvinden.


Coaching met de MatriXmethode©

De coaching vindt op individuele basis plaats, gedurende ongeveer 1 uur per sessie. Het aantal benodigde sessies bedraagt ongeveer 2 tot 5 keer, afhankelijk van de te behandelen problemen. Genoemd tarief is per uur.


MRT - Motorisch Onderzoek

In dit onderzoek worden de motorische vaardigheden van uw kind

getest en beoordeeld. Het onderzoek wordt aangevraagd door ouders / verzorgers, dan wel door de school. Na afloop worden de bevindingen besproken en wordt een advies gegeven. Het onderzoek en nabespreking duren samen ongeveer 1 uur. Dit onderzoek is inclusief een schriftelijk verslag.


MRT – Training in groepsverband

De training vindt plaats in groepjes van ongeveer 6 kinderen. De

training duurt 45 minuten. Genoemd tarief is per les.


MRT – Training in groepsverband: “broer-zus”-tarief

Indien meerdere kinderen uit 1 gezin tegelijkertijd het MRT-traject

volgen, geldt voor de trainingen een andere tariefstructuur:

voor het eerste kind geldt het normale tarief; voor ieder volgend kind geldt het “broer-zus”-tarief. Het “broer-zus”-tarief geldt ook voor kinderen, van wie een broer of zus het MRT-traject bij mrt-mercurius in het verleden heeft afgerond.


MRT - Tussen- en eindonderzoeken

In overleg met ouders / verzorgers, dan wel school, kan een

tussenonderzoek dan wel een eindonderzoek worden verricht. Na

afloop worden de bevindingen besproken en wordt een advies

gegeven. Dit onderzoek is inclusief een schriftelijk verslag.


Bespreking met school

Op verzoek van ouders / verzorgers, dan wel school, kan een kind met de betreffende docent worden besproken.Genoemde kosten zijn voor een gesprek van ongeveer 45 minuten en exclusief eventuele reiskosten.


Reiskosten

Worden in rekening gebracht per kilometer voor bestemmingen buiten Zwijndrecht.


MRT - Motorische Screening oudste kleuters

Een school kan een motorische screening aanvragen voor een groep van kinderen. De motorische screening is inclusief een kort schriftelijk verslag. Voor de duidelijkheid: een motorische screening is grofmaziger dan een motorisch onderzoek.


MRT – Training op school

Een school kan voor een groep kinderen MRT-training aanvragen. Deze training wordt op school gegeven tijdens de lesuren. De training vindt plaats in groepjes van ongeveer 6 kinderen. De training duurt 45 minuten.


Lezing / Informatieavond over MRT en/of MatriXcoaching

Voor scholen en andere instanties kan een lezing verzorgd worden over Motorische Remedial Teaching en/of coaching met de MatriXmethode©. De lezing duurt 1 tot 1½ uur. Genoemde kosten zijn exclusief reiskosten.


 
gratis€ 65.00


€ 90.00
€ 13.00
€ 6.50
€ 45.00


€ 30.00


€ 0.30
op aanvraag


op aanvraag


€ 75.00